โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
หน้าแรก · บทความ · ดาวน์โหลด · กระดานข่าว · สมุดเยี่ยม · ข่าวสาร24/06/2017 12:02:55
รายการหลัก
 ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เพลงมาร์ชโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
 ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร
 ผลงานดีเด่นของครู
 ผลงานดีเด่นของนักเรียน
 สภานักเรียน
 กรรมการสถานศึกษา
 การจัดชั้นเรียน
 แผนที่โรงเรียน
หัวข้อ
หน้าแรก
บทความ
ดาวน์โหลด
ถามตอบ
กระดานข่าว
สมุดเยี่ยม
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
สมุดเยี่ยม
งานส่งเสริมทางวิชาการ
การทำผักน้ำค้าง
การทำบั่นก๋วย(พันหอมอนุบาล)
การทำข้าวโซย
Diet Forum Phentermine Discount Phentermine Us Licensed Pharmacies What Is Phentermine Phentermine Education Phentermine Viagria Phentermine No Dr Perscription Phentermine Capsules Tramadol Apap37 5mg Phentermine Phentermine Ingredients Cheap Phentermine Low Price On Pills Phentermine On Ine Without Prescription Phentermine Resin Pennwalt Buy Phentermine Cheap No Prescription Phentermine Pharmacy Online Consultation Online Prescriptions Of Phentermine Dr Prescribe Phentermine Cheapest Phentermine On The Internet Phentermine 37 5 89 00 Buy Phentermine Tablets Adverse Drug Reactions Phentermine What If I Snort Phentermine Inition Co Uk Order Tramadol Forex Tradingubuy Tramadol Cheapest Shops Selling Phentermine Poker Forums Buy Phentermine No Doctor Needed Get My Phentermine Phentermine Hcl 30mg Capsules Cod Overnight Phentermine Phentermine Without Doctors Perscription Phentermine Overnigt Aan Cheapest Shops Selling Phentermine Kingwood Tx Phentermine Prescription Phentermine Without A Prescription Phentermine 37 5 Mg Tablet Sibutramine Phentermine Phentermine No Prescription Guarantee Overnight Tramadol Hcl Diabetes Phentermine And Benefits Phentermine Online Checks Buy Phentermine Cheapest Price Ever Danger Phentermine On Phentermine Site Phentermine 120 E-check Loss Phentermine Phentermine Weight Order Phentermine Cod Online Cheapest Phentermine Price Buy Phentermine Without Prescriptions Phentermine 37.5 Free Shipping Doctor Encluded Mexican Online Pharmacy Phentermine Phentermine 75mg Phentermine Cheap Cod Phentermine And Drug Scre Cheap Online.reltop.net Site Tramadol Phentermine Tablets Without Prescription U S Phentermine Without Prescription No Primary Care Physician Phentermine Lipitor Phenergan Aciphex Phentermine Actos Actos Ranitidine Phentermine Overnight No Script Tramadol Mdma Buy Tramadol Without A Prescription Overseas Worldwide Phentermine No Doctor Telephone Number Required Phentermine Er 37.5 Discount Phentermine Free Shipping Fedex Discount Phentermine Purchase Phentermine Watson Physician Consult Phentermine Drug Guide Phentermine Weight Loss Clinic Florida Phentermine Discount Phentermine And Viagra Delivery Overnight Phentermine Purephentermine Plime Com Members Buy Tramadol Online Prescription Issue Phentermine Phentermine Cod Available Cheap Cod Phentermine Delivery Overnight Phentermine Drug Information Phentermine 37.5 Phentermine No Phentermine Prescription Online Order Cheap Phentermine Phentermine Pharmacies On Line Where Is Phentermine Cod Phentermine Without Prescription Help Finding Phentermine Bogus Phentermine Phentermine Free Cheap Captopril Suspension As Phentermine Phentermine 24 7 Phentermine Cheaper Difference Between Phentermine And Non Prescription Phentermine Phentermine S Xanga Site Phentermine Online Diet Pill Purchase Phentermine Cheap Diet Drug Loss Phentermine Weight Need A Pharmacy That Sells Phentermine Online Phentermine Phentermine Myftp Ephedra Ephedra Loss Phentermine Weight Zyrtec Zyrtec Foradil Phentermine Evista Best Phentermine No Perscription 30mg Phentermine By Phone Wellbutrin Plus Online Phentermine Ordering Online Buying Phentermine Using A Mastercard Phentermine On Sale Phentermine India Online Prescription Approval Phentermine Tramadol Adverse Side Effects Phentermine 37.5mg 180 Tablets Feet Phentermine Time To Get Tramadol Out Of System Tramadol With Paracetamol Tramadol Reactions Phentermine Online Safe Bblog By Century Phentermine Phentermine Prescription Line Phentermine Fast Shipping Drug Information For Phentermine Phentermine Order Cheap Link Tramadol Withdraw Blogspot Com Pligg Com Members Cheap Phentermine Phentermine Cheap Cash On Delivery Need Real Phentermine Without Rx Herbal Phentermine Faq S Phentermine Amerimed Phentermine Buy Phenterine On Line Adipex P Phentermine Vs Buy Cheap Phentermine 180 Pills Without A Prescription Tramadol In Mexican Pharmacies Phentermine Adipex No Prescription Difference Between Phentermine Hci And Phentermine Hydrochloride Phentermine Success Phentermine Online Without Prescription Physician Consult Phenermine Vs Phentermine Phentermine Time Release Cheabest Broker Forex Pest Phentermine Phentermine Hcl 37.5mg Cheap Phentermine Yellow Does Phentermine Show Up On Drug Tests Is Phentermine An Amphetemine I Tke Phentermine Kentucky Phentermine Shipped Phentermine Shipped With 10 Business Days Drug Phentermine Phentermine Scams Nj Doctors That Prescribe Phentermine Where To Order Phentermine Talk Forum Presidents Rx Phentermine Phentermine 37.5 Tablets Without A Prescription Cheapest Phentermine Online Best Online Pharmacy A Href Cheapest Phentermine Online A Online Pharmacy For Phentermine Phentermine Combined With Sibutramine Effectiveness Phentermine 30mg How Does It Work Phentermine Lowest Medlineplus Drug Information Phentermine Tramadol Withdrawal Treatment Phentermine Menstrual Cycle Can You Take Phentermine Pregnant Cheapest Consultation Free Phentermine 37 Mg Phentermine Diet Phentermine Pill Xenical Phentermine Drug Urine Test From Information Phentermine Drug Guide Phentermine Overview Phentermine Isotretinoin Phentermine Turk Sayfalari Phentermine Diet Pill Shopping Herbal Phentermine No Caffeine No Prescription Tramadol Delivered Ingredents In Phentermine Phentermine Diet Blog Lowest Phentermine Cheap Tramadol Sales 120 Tabs Does Cyp3a4 Metalize Phentermine Phentermine 37.5 Online Without Prescription Diet Hoodia Phentermine Pill Review Other Drug Interactions With Phentermine Card Master Online Phentermine Phentermine 37.5g Phentermine Generic Online.blogspot.com Purchase Tramadol Phentermine No Prior Feee Shipping A159 S Phentermine Pharmacies Buy Phentermine Online Cheap Phentermine Prescription Tramadol Painkillers Order Phentermine Uk Phentermine Online Overnight Bontril Phentermine Buy Extra Cheap Phentermine Phentermine Online 30 Mg Phentermine No Prescription Needed Phentermine Federal Express Cheap Internet Phentermine Supplier Guaranteed Overnight Phentermine Without Rx Add Comment Comment Own Phentermine Posted Drug Phentermine Screen Urine Phentermine Manufacturer Phentermine No Physician Required Prescriptions Phentermine Attleboroschools Com New Phentermine Buy Where To Purchase Phentermine Phentermine Insulin Keyword Phentermine Ups Delivered Tramadol Phentermine Blue Capules Phentermine Rated Tramadol Us Phentermine Vs Adipex 30mg Blue Clear Phentermine Phentermine Pay By Check No Prescription Phentermine Claritin D Link Phentermine Biz Usa Online No Prescription Tramadol Us Pharmacy Buy Phentermine Without Presc Phentermine Processing Safe Trust Phentermine On Line Medipharm 89 Phentermine Best Price Phentermine Phentermine Irregular Periods Phentermine 37.5 Blue Phentermine Shipped Today Phentermine Sameday Overnight Saturday Delivery Phentermine Hcl Tablets Buy.jixx.de Online Tramadol Side Effects To Phentermine Phentermine Overnight Delivery Saturday Purephentermine Buy Cod Diet Phentermine Pill 37.5mg Phentermine No Perscription Faq Phentermine Great Prices Established Source Phentermine Without Dr Prescription Phentermine Custome Hrt Florida Phentermine Free Fedex Buy Phentermine By Discover Credit Card Phentermine Success Stories Journals 37 Phentermine Phentermine No Script Fedex Overnight Tramadol Acetaminophen Par Phentermine Soma Mexico Phentermine Cheap 37 5 Phentermine Rx Cheap Phentermine Mg Phentermine Pills Phentermine For Sale For Real Fastin Patient Information Instructions Phentermine Rxlist Information About Buy Cheap Phentermine Today Buy Phentermine Without Rx Echeck Phentermine Overnight Didrex Didrex And Phentermine Di Buying Phentermine From The Uk Phentermine Phentramine Overnight Is Tenuate Better Than Phentermine Nebraska Cheap Phentermine Online No Rx Required New York Discount Phentermine Discount Limited Phentermine No Prior Script Tramadol Deramaxx What Are The Risks Of Phentermine Best Buy Phentermine Price Phentermine Information Phentermine Side Effects I Need Phentermine Buy Drug Online Phentermine Prescription Info On Tramadol Immovable B 12 Phentermine Raleigh Phentermine $139 Phentermine Dispensing Law Pcp False Positive Phentermine Natural Herbs Like Phentermine Manufacturers Of Phentermine Bblog By Day Phentermine Buy Cheap Gm Phentermine Site Phentermine Without Perscription Phentermine And Insomnia Direct Pharmacy Phentermine California Phentermine Your Source For Phentermine Adipex Diet Pills Phentermine Cheap Phentermine Secret Buying Phentermine Online Without Prescription Phentermine Groups Phentermine With Satruday Delivery Next Day Phentermine Phentermine Ship Uk Who Lowest Prices On Phentermine Cheap Non Prescription 37.5 Phentermine Pills Phentermine Pro Site Cheap Phentermine India Phentermine Cheapest Phentermine Or Adipex Phentermine Without A Physicians Approval Compare Phentermine Best Prices Buy Cheap Cod Online Phentermine Phentermine Free Consult Overnight Prescritpion Phentermine Canadian Pharmacy Tramadol No Rx Phentermine Information Buy Href Tramadol Tramadollinetblogcom Doctor That Prescribes Phentermine Phentermine Yellow Capsules Feature Article Son Phentermine Phentermine Prima Pharm Phentermine Overnight Delivery Phentermine Rxdrug Phentermine Sliming Tablets Can Phentermine Cause Swelling Phentermine Buy Online Phentermine No Prescri Depression Phentermine Phentermine And Drug Screenings Phentermine Mastercard Phentermine With Ephedra Woman Phentermine High From Phentermine Phentermine Absorbed Under The Tonge Phentermine Result How To Get Prescription For Phentermine Gps Tracking Privacy Phentermine Buy Cheap Info Phentermine Site Phentermine Tablets No Script Cheap Phentermine 37.5 Phentermine No Doctor Call Phentermine 37.5 Mg Qua Phentermine No Script Cod Weight Loss Clinic That Gives Phentermine Discounted Viagra Phentermine Weight Loss Eat The Food And Use Phentermine Overnight Phentermine Phentermine Hcl Without Prescription Effects Phentermine Withdrawal Phentermine Prozac Seratonin Syndrome Phentermine 37 5 Pill All Phentermine Forms Diet Non Phentermine Pill Prescription Phentermine American Express Phentermine Without Script Why Is It Bad To Combine Phentermine With Lexapro No Script Eon Labs Phentermine Phentermine Onlien Tramadol Elexcentrix Diet Medication Online Phentermine Blogtalkradio Com Tramadol Innovative Remedies Phentermine Phentermine Or Clenbuterol Which Works Better Death Cases From Taking Phentermine Picture Of 50 Mg Tramadol Phentermine Suspension Phentermine And Dextrin Legit Phentermine Websites Tramadol Apap Surgical Procedures Diet Phentermine Tablet Herbal Loss Phentermine Weight Nrop Phentermine Cod Phentermine Wikipedia The Free Tramadol Tolerance Tramadol Discounts Available Phentermine Laws Difference Between Phentermine And Phentermine Phentermine Online No Rx Nasacort Aciphex Phentermine Actos Imitrex Phentermine Fl Phentermine Diet Pills Without Perscrition Phentermine Sale Carisoprodol Link Tramadol Withdraww Blogspot Com 90 Ct Phentermine Online Phentermine Weight Loss Shipped Cheapest Phentermine Overnight Missouri Phentermine Shipped Phentermine Next Day Air Phentermine Weight Loss Forums Levitra Low Price Pharmacy Zoloft Phentermine Viagra Codeine And Tramadol Cross Allergy Phentermine Phentermine Side Effects Take Phentermine Phentermine Vs Adipex-p Phentermine Erection Abido Phentermine A257 Ordering Phentermine Paying By Mastercard Get Phentermine Ccbasket Phentermine Florida Phentermine 37.5 97 Phentermine Sale Phentermine With Cod Charge Phentermine 89 Phentermine International Pharmacy Buy Phentermine Cheap No Script Interaction Amitriptyline Tramadol Phentermine Exposed Phentermine Without A Prescription 32 Tramadol And Asthma Sellers Of Phentermine 30 Mg Civ
แผนปฏิบัติการ
ปี 2554
ปก คำนำ สารบัญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนปฏิบัติการ
ภาคผนวก
ปี 2555
แผนปฏิบัติการประถมศึกษา
แผนปฏิบัติการปฐมวัย
ปี 2556
แผนปฏิบัติการประถมศึกษา
แผนปฏิบัติการปฐมวัย
ปี 2557
แผนปฏิบัติการประถมศึกษา
แผนปฏิบัติการปฐมวัย

ปี 2558 ระดับประถมศึกษา
คำนำ-สารบัญ
ส่วนที่ 1-3
วิชาการ
งบประมาณ
บุคลากร
บริหารทั่วไป
ภาคผนวก
แผนปฏิบัติการปฐมวัย

ปี 2559 ระดับประถมศึกษา
คำนำ-สารบัญ
ส่วนที่ 1-3
วิชาการ
งบประมาณ
บุคลากร
บริหารทั่วไป
ภาคผนวก
แผนปฏิบัติการปฐมวัย
การพัฒนาคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2552
ประจำปีการศึกษา 2553
ประจำปีการศึกษา 2554
ปกรายงาน
คำนำ สารบัญ
คำสั่งแผน
คำสั่งรายงาน
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
บันทึกรายงาน
ประจำปีการศึกษา 2555
ปกรายงาน
คำนำ สารบัญ
คำสั่งรายงาน
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
บันทึกรายงาน
ประจำปีการศึกษา 2556
ปกรายงาน
บันทึกรายงาน
คำนำสารบัญ
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ภาคผนวก
ระดับปฐมวัย
ประจำปีการศึกษา 2557
บันทึกรายงาน
คำนำ สารบัญ
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ภาคผนวก
ระดับปฐมวัย
ประจำปีการศึกษา 2558
บันทึกรายงาน
คำนำ สารบัญ
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ภาคผนวก
ระดับปฐมวัย
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2555
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ปี 2555
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ปฏิทินปฏิบัติงาน
หลักสูตรท้องถิ่น
เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขง
ปลาสมุนไพรแดดเดียว
การทำดอกไม้จากสบู่
ขนมฟักทอง
การทำไร่ยาสูบ
การสาน
ข้าวโซย
ขนมเทียนใส้เค็ม
สถิติการออกบริการผมสวย
ทะเบียนรายชื่อวิทยากร
รายการวีดีโอ
วงดุริยางค์โรงเรียน
โครงงานแปรงฟัน
งานแนะนำโรงเรียน
การเข้าค่ายคุณธรรม
วันแม่แห่งชาติ54
จิตอาสาพารู้รักสามัคคี
ภาพยนตร์สั้น"ปิงปองซะอย่าง"
ภาพยนตร์สั้น"แม่คนเดิม"
ภาพยนตร์สั้น"โอ๊ย!ร้อนจริง"
ภาพยนตร์สั้น"กว่าจะมีวันนี้"
ภาพยนตร์สั้น"บอลกับเบียร์"
ภาพยนตร์สั้น"สองพี่น้อง"
โครงร่างองค์กร
คำนำสารบัญ
โครงร่างองค์กร
คำสั่งโรงเรียน
กรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากล
กรรมการจัดการเรียนการสอน MEP
กรรมการจัดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ
กรรมการจัดทำหน่วยการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
ห้องสมุดมีชีวิต
คำสั่ง
กายภาพห้องสมุด
แปลนห้องสมุด
แผนห้องสมุด
สื่อการเรียนรู้
การอ่านคิดวิเคราะห์
กำหนดวันจัดกิจกรรม
คำสั่ง
บันทึกความเข้าใจ
กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน
ประกาศ
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ

ปิดภาคเรียนที่ 1/2551 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2551 - 31 ตุลาคม 2551
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ครู-นักเรียนมาเตรียมความพร้อมตั้งแต่ เวลา 08.00 น.
ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อม  วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10.00 น.
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2551 วัน จันทร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2551
         
ผอ.ทศพร ใจขาน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน

บรรยากาศคณะครู-บุคลากรโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ รับประทานอาหารกลางวันก่อนปิดภาคเรียน


admin เมื่อ ตุลาคม 10 2008 20:52:40 · ปริ้นท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายดุสิต เหมือนบุดดี
บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์

ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
ฝากข้อความ
คุณต้องล็อกอินก่อน

anuwatpan
24/12/2014 21:36
เดี๋ยวนี้มีครูบางคนพัฒนาก
ารสู่สมัยยุคพ่อขุนรามคำแห
งใช้คำพูดหยาบคาย ดูถูก เด็กนักเรียน ผอ.ทำไมปล่อยปะละเลยขนาดนี
้แล้ว ต่อไปผู้ปกครองที่ไหนจะให้
ลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียน
นี้อีก


admin
12/12/2011 20:58
ขอบคุณครับที่ให้ความคิดเห
็น


anuwatpan
17/11/2011 22:27
อยากให้ครูทุกท่านเอาใจใส่
เด็กมากๆเรื่องการเรียน เพราะเป็นพื้นฐานเเรกเริ่ม
จริงๆ ในการเรียนสุ่ระดับสูงต่อไ


TAN
15/07/2011 08:41
สวัสดีจ้าคุณครู คิดถึงโีรงเรียนดารณีจัง..
. ว่างๆจะชวนเพื่อนๆพี่ๆ เข้าไปเล่นด้วยนะค่ะ:'smiley ป.6/2553 ดารารัตน์ สายยวง


admin
13/10/2010 20:56
ดีใจจังที่ศิษย์เก่ามาเยี่
ยม ขอบใจมากสำหรับคำอวยพร


fon
13/10/2010 16:23
ทักทายค่ะคุณครูทุกท่าน คิดถึงคุณครูทุกท่านเสมอนะ
ค่ะ หนูก็เป็นสิทธิ์เก่าที่โรง
เรียนนี้ ป.6/2552 ค่ะ ก็ขอให้คุรครูทุกท่านมีควา
มสุขมากๆๆนะค่ะ ภรจิรา ไพบูลย์กุลกร


TAN
23/07/2010 22:20
อิ อิ พรุ่งนี้ก็เป็นวันคล้ายวัน
เกิดของท่านทศพร ใจขาน แล้ว น้องแทนก็ขอ H.B.D ท่านหน่อยนะค่ะ ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความ
เจริญ โรคภัยไม่เบียดเบียน และอยู่กับโรงเรียนของเราไ
ปนานๆนะค่ะท่าน


TAN
16/07/2010 19:55
สวัสดีค่ะ คุณครูที่รัก หนูคิดถึงโรงเรียนจัง ปิดตั้งหลายวัน^^

Combine Elite
16/07/2010 07:35
Test

TAN
10/06/2010 17:07
555 เอ้าเชื่อแล้วค่ะ แต่หนูไม่ชอบแต่ง จริงๆนะค่ะ

ข้อความทั้งหมด
ทันข่าวทันเหตุการณ์
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 แนวหน้า
 คมชัดลึก
 เครือมติชน
 ข่าวสด
 สยามรัฐ
 ผู้จัดการ
 ไทยโพสต์
 บางกอกโพสต์
 The Nation
 สยามกีฬา
 ช่อง 3
 ช่อง 5
 ช่อง 7
 ช่อง 9 อสมท
 ช่องไทยพีบีเอส
 สทท. 11
 พยากรณ์อากาศ
 สนุกดอทคอม
 พันทิปดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สพฐ
 สพท.หนองคาย เขต 1
 สหกรณ์ครู หนองคาย
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สกสค
 สมศ
 บริหารงานบุคลากร สพฐ
 ข้อมูลนักเรียนDataonweb
 สอบ NT , Onet
 รายงาน Visaual Control
 รายงานการรับนักเรียน
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 47
ยังไม่ยืนยัน: 270
สมาชิกคนล่าสุด: body
www.anubaldaranee.org
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
Tel-042-431115